Research project: Investigation and prosecution of international crimes in Scandinavia

The research project “Investigation and prosecution of international crimes in national legal systems” is based on the premise that States have a legal responsibility to provide effective penal sanctions for persons responsible for international crimes. This also entails an obligation to bring such persons to their own domestic courts or extradite such persons to other states that are able and willing to conduct trials. International criminal tribunals and courts are to be a last resort when states fail to meet these obligations. Even with the existence and availability of criminal proceedings at international level, the assumption is, and the practical circumstances require, that most cases will need to be adjudicated at domestic level.

This research project examines how the Scandinavian countries investigate and prosecute international crimes within their own domestic legal systems.

The projects has received funding from
– Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning
– Justitierådet Edvard Cassels Stiftelse
– Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur
– The Law Department, Stockholm University

Edited book and other publications
Mark Klamberg (ed.), Lagföring i Sverige av internationella brott, Jure 2020, Link

Lennart Aspegren, förord
1. Mark Klamberg, “Betydelsen av nationell lagföring av internationella brott”
2. Mark Klamberg, “Metodologi, begrepp och struktur”
3. Mats Deland, “Förutsättningarna för lagföring, utvisning och utlämning före och i samband med andra världskriget”
4. Mats Deland, “Fall kopplade till händelser under andra världskriget”
5. Mark Klamberg, “Rättegångar i Sverige”
6. Mark Klamberg, “Myndigheter, aktörer och andra medverkande”
7. Fanny Holm, “Den internationella straffrättens ändamål”
8. Mark Klamberg, “Förhållande mellan folkrätt och svensk rätt: monism och dualism”
9. Dennis Martinsson, “Jurisdiktion avseende brott begångna utanför svenskt territorium”
10. Mark Klamberg, “Straffrättslig immunitet”
11. Mark Klamberg, “Åtalsförordnande”
12. Mark Klamberg, “Tidigare och nuvarande straffbestämmelser”
13. Erik Svensson, “Gärningsmannaskap och medverkan till brott”
14. Dennis Martinsson och Ebba Lekvall, “Uppsåt”
15. Annika Norée och Dennis Andreev, “Ansvarsfrihetsgrunder”
16. Fredrik Björklund, “Brottskonkurrens”
17. Shqipe Carkani, “Hur sker påföljdsbestämning vid nationell lagföring av internationella brott?”
18. Axel Holmgren, “Bör svenska domstolar beakta internationella normer vid påföljdsbestämningen?”
19. Mark Klamberg, “Karaktärisering av väpnad konflikt och straffrättslig räckvidd”
20. Anna Andersson, “Krigsförbrytelsers krav om gärningens nexus till den väpnade konflikten”
21. Maria Sjöholm, “Sexuellt våld och genusrelaterade brott”
22. Mark Klamberg, “Krav på rättvis rättegång och rebelldomstolar”
23. Jonas Nilsson, “Folkmord”
24. Fanny Holm, “Brottsoffer”
25. Miriam Ingeson, “Strukturella förundersökningar”
26. Mark Klamberg, “Bevisföring och bevisvärdering i internationell och digital kontext”
27. Lovisa Österberg, “Internationellt rättsligt samarbete”
28. Hevi Dawody Nylén, “Uteslutning från asyl”
Mark Klamberg, “Avslutning – nationell förankring och vägen mot komparativ internationell straffrätt”

Lydia Lundstedt (ed.) Investigation and Prosecution in Scandinavia of international crimes”, Scandinavian Studies in Law, vol. 66, 2020
– Mark Klamberg, “Foreword”, Full text
– Mats Deland, “Deportations, Extraditions and the Absence of Swedish Legal Proceedings Against Perpetrators of International Crimes in the Second World War”
– Mark Klamberg, “Trials in Sweden, Participants in the Proceedings and other Actors”, 27-39. Full text
– Fanny Holm, “The Objectives of the International Criminal Justice System”
– Dennis Martinsson and Mark Klamberg, “Jurisdiction and Immunities in Sweden When Investigating and Prosecuting International Crimes”, 51-76. Full text
– Erik Svensson, “Participation in International Crime Pursuant to Swedish and International Criminal Law – Perpetration and Accomplice Liability”
– Ebba Lekvall and Dennis Martinsson, “The Mens Rea Element of Intent in the Context of International Criminal Trials in Sweden”
– Annika Norée and Dennis Andreev, “Grounds for Excluding Criminal Responsibility for International Crimes under Domestic Swedish Law”
– Fredrik Björklund, “Concursus Delicturum concerning Swedish Prosecution of Crimes under International Criminal Law”
– Axel Holmgren, “The Applicability of International Rules to the Sentencing of International Crimes in Domestic Trials: The Swedish Case”
– Mark Klamberg, “The Evolution of Swedish Legislation on International Crimes”, 205-215. Full text
– Mark Klamberg and Anna Andersson, “Swedish Case Law on the Contextual Elements Relating to War Crimes”, 217-244. Full text
– Anna Andersson, “Outrage upon the Personal Dignity of the Dead in International and Swedish War Crimes Legislation and Case Law”
– Maria Sjöholm,” Sexual Violence and Gender-Based International Crimes in Swedish Case Law”
– Jonas Nilsson, “The Crime of Genocide Before Swedish Courts”
– Fanny Holm, “Swedish Law and Practice on Victims of International Crimes”
– Miriam Ingeson, “Structural Criminal Investigations in Sweden – Reinventing Investigations of International Crime”
– Mark Klamberg, “Evidentiary Matters in the Context of Investigating and Prosecuting International Crimes in Sweden: Admissibility, Digital Evidence and Judicial Notice”, 367-383. Full text
– Hevi Dawody Nylén, “International Crimes and Exclusion from Asylum in a Swedish Context”
– Sofie A. E. Høgestøl, “A Norwegian Perspective on the Prosecution of International Crimes”
– Lars Plum, “Investigation and Prosecution in Denmark of International Crimes”
– Mikaela Heikkilä, “The Criminalisation and Prosecution of International Core Crimes in Finland”

Presentations
– SCILJ seminar, Stockholm, 11 June 2020, “Lagföring i Sverige av internationella brott
– Swedish Police War Crimes Commission, 26 November 2020,  “Lagföring i Sverige av internationella brott”

Team members:
Professor Mark Klamberg (project leader and editor), contact and bio
Dr. Lydia Lundstedt (editor), contact and bio
Dennis Andreev, e-mail
Fanny Holm, e-mail
Axel Holmgren, e-mail
Hevi Dawody Nylén, e-mail