Lansering: Lagföring i Sverige av internationella brott

med Mark Klamberg, Dennis Andreev, Hevi Dawody Nylén, Fanny Holm, Axel Holmgren, Maria Sjöholm och Erik Svensson

SCILJ, svenska avdelningen av ILA och AIDP-Sverige bjuder in till webbinarium med

Mark Klamberg, Dennis Andreev, Hevi Dawody Nylén, Fanny Holm, Axel Holmgren, Maria Sjöholm och Erik Svensson

med anledning av lansering

Lagföring i Sverige av internationella brott

Boken Lagföring i Sverige av internationella brott behandlar de tolv rättegångar som ägt rum vid svenska domstolar som rör internationella brott, med vilket avses folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Alla tre brotten avser individers ansvar för grova kränkningar av internationell humanitär rätt, mänskliga rättigheter och de definieras i folkrätten. Medan mycket uppmärksamhet riktats mot internationella brottmålsdomstolar så vilar systemet på att den största delen av fall ska lagföras av nationella myndigheter och inför nationella domstolar. Sverige är bland de länder i Europa som i modern tid genomfört flest rättegångar beträffande internationella brott. Även om det rått frånvaro av krig i Sverige under mer än 200 år så finns det krigsförbrytare, vittnen och brottsoffer i vårt land. Brotten har skett i skilda konfliktsituationer i länder utanför Sverige och det är kanske först på senare år som frågan om lagföring av internationella brott fått den uppmärksamhet som förtjänas.

Boken redogör för de fall som genomförts inför svenska domstolar på ett tematiskt sätt genom att studera den internationella straffrättens ändamål, jurisdiktion, immunitet, åtalsförordnande, svenska straffbestämmelser för internationella brott, gärningsmannaskap, medverkan, uppsåt, ansvarsfrihetsgrunder, brottskonkurrens, påföljdsbestämning, karaktärisering av väpnad konflikt, gärningars nexus till väpnad konflikt, sexuellt våld och genusrelaterade brott, rebelldomstolar, folkmord, brottsoffer, strukturella förundersökningar, bevisning, internationellt rättsligt samarbete och uteslutning från asyl.

Ambitionen är att boken ska stimulera forskning, utbildning och erbjuda stöd till såväl myndigheter som aktörer, däribland försvarsadvokater och målsägandebiträden, som har att tillämpa denna juridik.

Du kan läsa mer om boken här.

Webbinariet kommer innehålla presentation av olika delar av boken.

Bokprojektets syfte och metodologi: Mark Klamberg

Sexuellt våld och genusrelaterade brott: Maria Sjöholm

Gärningsmannaskap och medverkan till brott: Erik Svensson

Ansvarsfrihetsgrunder: Dennis Andreev

Bör svenska domstolar beakta internationella normer vid påföljdsbestämningen?: Axel Holmgren

Brottsoffer: Fanny Holm

Uteslutning från asyl: Hevi Dawody Nylén

Bokens redaktör är Mark Klamberg, professor i folkrätt, juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Lennart Aspegren, jur dr hc, tidigare undergeneralsekreterare i FN och domare i Internationella brottmålstribunalen för Rwanda, inleder med ett förord. Övriga författare: Anna Andersson, Dennis Andreev, Fredrik Björklund, Shqipe Carkani, Hevi Dawody Nylén, Mats Deland, Fanny Holm, Axel Holmgren, Miriam Ingeson, Ebba Lekvall, Dennis Martinsson, Jonas Nilsson, Annika Norée, Maria Sjöholm, Erik Svensson och Lovisa Österberg.

Registrering (frivilligt): scilj@juridicum.su.se, senast samma dag.

Med hänsyn till att Stockholms universitet är fysiskt stängt för besökare kommer seminariet att äga rum via Zoom. Vänligen använd denna länk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64674674170

Detta är ett samarrangemang av Stockholm Centre for International Law and Justice (SCILJ), svenska avdelningen av ILA (International Law Association) och AIDP-Sverige (International Association of Penal Law)