Pål Wrange i referensråd för Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd

Pål Wrange, professor i folkrätt, har fått en personlig inbjudan av utrikesminister Margot Wallström att medverka i ett referensråd för Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd.

I inbjudan skriver utrikesministern att hon kommer att:

“…inrätta ett referensråd för Sveriges medlemskap i säkerhetsrådet. Syftet med detta referensråd är att samla företrädare med bakgrund från akademi, civilsamhälle och svenska organisationer och möjliggöra diskussion om aktuella frågor kopplad till svensk FN-politik, med fokus på säkerhetsrådet och dess dagordning. Referensrådets medlemmar kommer att delta i personlig kapacitet. Avsikten är att ordna möten två gånger per termin.”

Det första mötet äger rum den 19 oktober på utrikesdepartementet.