Till minne av Catalán: Folkrättsligt skydd för FN-personal och humanitär personal i konfliktområden

med Pål Wrange, Hans Corell, Ola Engdahl, Malin Greenhill och Annette Lyth

Fakultetsseminarium i samarbete med Stockholm Center for International Law and Justice (SCILJ) bjuder in till seminarium

Till minne av Catalán: Folkrättsligt skydd för FN-personal och humanitär personal i konfliktområden

Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet bedriver forskning och utbildar studenter på Juristprogrammet i internationell rätt, inte minst i förhållande till FN. Många studenter väljer senare i livet att arbeta med internationella frågor och internationell rätt.

Zaida Catalán tog sin jurkand-examen vid Stockholms universitet 2005 och kom senare att arbeta med internationell rätt bland annat inom FN. När hon mördades i Kongo-Kinshasa var hon där som expert i FN:s Group of Experts on the Democratic Republic of the Congo för att undersöka och dokumentera brott mot mänskliga rättigheter.

Det arbete Zaida utförde i Kongo-Kinshasa är tätt förknippat med det Juridiska fakulteten lär ut och vill verka och stå upp för: engagemang för rättssamhälle, demokrati, mänskliga rättigheter, humanitär rätt och FN:s internationella roll. Juridiska fakulteten vill uppmärksamma hur viktigt det arbete är som Zaida och hennes kollegor utför, och uppmuntra studenter att engagera sig i dessa frågor.

Därför hedrar fakulteten Zaida med detta seminarium.

Program

Välkomst: Jonas Ebbesson, dekan Juridiska fakulteten

Presentationer
• Pål Wrange, professor, Stockholms universitet och föreståndare för SCILJ
• Hans Corell, ordförande SCILJ och tidigare rättschef för FN
• Ola Engdahl, docent i internationell rätt, specialrådgivare i folkrätt, UD
• Malin Greenhill, folkrättsexpert, UD
• Annette Lyth, Barnrättsrådgivare på Plan Sverige

Diskussion