Foreign fighters i svensk rätt – relevansen av svenska erfarenheter med folkrättsbrott och krigsförbrytelser

Stockholm Centre for International Law and Justice bjuder in till ett seminarium med Anna Andersson om Foreign fighters i svensk rätt – relevansen av svenska erfarenheter med folkrättsbrott och krigsförbrytelser Anna Andersson är doktorand i rättsvetenskap vid Norsk Senter for Menneskerettigheter, juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Hennes avhandling behandlar de folkrättsliga normer som reglerar våldsanvändning […]

Stockholm Centre for International Law and Justice bjuder in till ett seminarium med

Anna Andersson

om

Foreign fighters i svensk rätt – relevansen av svenska erfarenheter med folkrättsbrott och krigsförbrytelser

Anna Andersson är doktorand i rättsvetenskap vid Norsk Senter for Menneskerettigheter, juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Hennes avhandling behandlar de folkrättsliga normer som reglerar våldsanvändning vid polisiära operationer under väpnad konflikt. Hon är också medredaktör för den tvärvetenskapliga antologin Fremmedkrigere: Førebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia.

De väpnade konflikterna i Syrien och Irak och den stora ström av s.k. foreign fighters (främmandekrigare) som anslutit sig till dessa konflikter har präglat nyhetsbilden de senaste åren. Det råder ingen tvekan om att överträdelser av den internationella humanitära rätten begås av flera parter i dessa konflikter. Då ingen internationell brottsmålsdomstol eller tribunal förnärvarande har jurisdiktion över dessa konflikter vilar ansvaret att motverka straffrihet på de länder där överträdelserna sker samt de länder som förövarna återvänder eller flyr till. Därmed aktualiseras frågan om vilka möjligheter det finns att i Sverige åtala s.k. foreign fighters och andra för krigsförbrytelser, terroristbrott eller andra brott. Andersson kommer att diskutera skandinaviska ansatser till foreign fighters och särskilt fokusera på svenska erfarenheter att lagföra för folkrättsbrott och krigsförbrytelser.

 

Registration (voluntary): scilj@juridicum.su.se, latest the same day

 

Kommande seminarier:

6 mars: Marie Aronsson-Storrier, Reading

24 april: Christian Henderson, Sussex