South Africa v. Israel in the International Court of Justice

with Marie Jacobsson and Pål Wrange

The Stockholm Centre for International Law and Justice, in cooperation with the Swedish branch of the International Law Association, invites you to a panel with

Marie Jacobsson and Pål Wrange
on
South Africa v. Israel in the International Court of Justice

Marie Jacobsson and Pål Wrange

Varmt välkomna till ett samtal om målet mellan Sydafrika och Israel i Internationella domstolen (ICJ). Marie Jacobsson och Pål Wrange kommer tala om ICJ:s roll i detta och andra mål rörande folkmord och kommer diskutera de rättsliga följderna av domstolens interimistiska beslut som utfärdades den 26 januari. Sammankomsten arrangeras av den svenska avdelningen av International Law Association och Stockholm Centre for International Law and Justice (SCILJ).

Ämne: Sydafrika v. Israel i Internationella domstolen (ICJ).

Talare: Marie Jacobsson, tidigare Ambassadör och Folkrättsrådgivare vid Utrikesdepartementet och Specialrapportör i FN:s Folkrättskommission; och Pål Wrange, Professor i folkrätt vid Stockholms universitet och Föreståndare för SCILJ. Marie och Pål är även ledamöter av Permanenta skiljedomstolen i Haag.

Tid: Onsdagen den 28 februari 2024 kl. 17.00.

Lokal: Advokatfirman Delphi, Mäster Samuelsgatan 17, 111 84 Stockholm.

Anmälan: Vänligen senast måndagen den 26 februari kl. 12.00 till sekretariat@ilasweden.se>/a>.