Klimatförändringarna som hot mot staters existens eller territoriella utsträckning. Ett folkrättsligt perspektiv.

with Legal Advisor Amanda Kron, UNEP, Genève, och doktoranden Martin Ratcovich, Stockholms universitet.

Medlemmarna i
Svensk avdelning av International Law Association
inbjuds härmed till seminarium

Ämne:

Klimatförändringarna som hot mot staters existens eller territoriella utsträckning. Ett folkrättsligt perspektiv.

Anmälan:

Anmälan senast fredagen den 9 november kl. 12.00 till sekretariat@ilasweden.se .

 

VÄLKOMNA!

Ove Bring                     Johan Kadelburger