Kan robotar tillämpa Genèvekonventionerna?

Utvecklingen av autonoma vapen – Vem bär ansvaret?

 

Kan robotar tillämpa Genèvekonventionerna?

Autonoma vapen och folkrätten

För närvarande pågår utvecklingen av autonoma vapen, dvs vapensystem som är programmerade för att kunna identifiera och angripa mål utan att någon människa är involverad i processen. Detta ställer många folkrättsliga frågor, t ex: Kan sådana system skilja mellan  civila och kombattanter? Vem bär ansvaret för systemen? För närvarande pågår diskussioner om dessa vapensystem inom ramen för den s k vapenkonventionen (CCW) i Genève.

Dessa frågor kommer att diskuteras av paneldeltagarna, från tekniskt, militärt, diplomatiskt och folkrättsligt perspektiv.

 

Martin Hagström, forskningsledare, FOI

Överstelöjtnant Lars Olsson, Försvarsmakten (Högkvarteret)

Annika Thunborg, departementsråd, UD:s enhet för nedrustning och icke-spridning

Magnus Sandbu, Försvarsjurist, Försvarsmakten

Cecilia Tengroth, folkrättsjurist, Svenska Röda korset

 

Anmälan till scilj@juridicum.su.se