Försvarsunderrättelsedomstolen

med Hases Per Sjöblom

Stockholm Center for International Law and Justice inbjuder till ett föredrag med

Hases Per Sjöblom

om

Försvarsunderrättelsedomstolen

Försvarsunderrättelsedomstolens ordförande berättar om domstolens verksamhet. Försvarsunderrättelsedomstolen är en specialdomstol som prövar ansökningar om tillstånd till signalspaning. Tillstånd söks av signalspaningsmyndigheten (Försvarets radioanstalt, FRA) på uppdrag av regeringen, Regeringskansliet, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen i Polismyndigheten (NOA).

Frivillig föranmälan till: scilj@juridicum.su.se, före den 7 november 2016

SjöblomHases Per Sjöblom är ordförande för Försvarsunderrätttelsedomstolen.Han har bakgrund som kammarrättsassessor, utredningssekreterare, departementsråd på skatteavdelningen på Finansdepartementet, GD på Lotteriinspektionen, lagman på Förvaltningsrätten i Umeå, ordförande i ett antal skatteutredningar och Karnovmedarbetare. Han har skrivit skrivit ett antal böcker på skatteområdet