FNs säkerhetsråds resolution 2249 (bekämpning av ISIL)

miniseminarium med Mark Klamberg om FNs säkerhetsråds resolution 2249 (bekämpning av ISIL)

Stockholm Center for International Law and Justice inbjuder till ett miniseminarium med

Mark Klamberg

om

FNs säkerhetsråds resolution 2249 (bekämpning av ISIL)

FNs säkerhetsråd antog den 20 november 2015 resolution 2249 om Syrien. I resolutionen tar Säkerhetsrådet avstånd från terrorattentat i Sousse, Ankara, Sinaï, Beirut och Paris samt betraktar dessa som ett hot mot fred och säkerhet. Säkerhetsrådet manar alla medlemsstater att de ska vidta alla nödvändiga åtgärder, i områden av Irak och Syrien som kontrolleras av ISIL, för att förhindra och bekämpa terroraktiviteter av ISIL (Da’esh), Al-Nusrahfronten och Al Qaeda. Resolutionen är ej antagen under kapitel VII av FN-stadgan. I fokus för detta seminarium är om denna resolution bekräftar rådande rättsläge eller ger utökad befogenhet att använda våld i Syrien. Frågan kan ha särskild relevans för Sverige då regeringen fått förfrågan från USA att bistå i kampen mot ISIL; dock oklart i nuläget om, hur och var detta ska ske. På vilken folkrättslig grund skulle sådan medverkan ske? Klamberg högupplöst

Docent Mark Klamberg vid Stockholms Universitet ger kort introduktion.

Resolutionen finner du här.