Inspelning av “Nürnbergrättegångarna” med Mark Klamberg

Nedan finner ni inspelning “Nürnbergrättegångarna – upprinnelse, kontroverser och arv för eftervärlden” med Mark Klamberg, inspelad 24 november 2020.