Västsahara. Erkännande som stat? Mänskliga rättigheter på undantag? Var står EU?