Sustainable Oceans? Current Legal Challenges

with Professor Rosemary Rayfuse

INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION
Swedish Branch

Medlemmarna i Svensk avdelning av International Law Association inbjuds härmed till möte

i samarrangemang med Stockholm Center for International Law and Justice (SCILJ)

 

 • Ämne: Sustainable Oceans? Current Legal Challenges.

 • Talare: Professor Rosemary Rayfuse, UNSW (University of New South Wales), Sydney (Australia), and holder of the Kerstin Hesselgren Visiting Professorship at Lund University.

 • Kommentator: Kanslirådet Lisa Eurén Höglund, UD, om FN-processen om havsresurser bortom nationell jurisdiktion (BBNJ).

 • Moderator: UD:s folkrättsambassadör Marie Jacobsson.

 • Lokal: Elite Plaza Hotel, Birger Jarlsgatan 29 (vid Engelbrektsplan).

 • Tid: Torsdagen den 31 maj 2018, kl. 17.30.

 • Anmälan: Anmälan senast den 30 maj kl. 12.00 till sekretariat@ilasweden.se.

             VÄLKOMNA!

     Ove Bring                John Kadelburger

  Inbjudan återfinns som alltid på vår hemsida http://www.ilasweden.se