Raphaël Lemkin i Stockholm, läraren vid juridiska institutionen i Stockholm som myntade ordet folkmord och initierade antagandet av FNs Folkmordskonvention

med Dr. Mark Klamberg

Stockholm Center for International Law and Justice inbjuder till ett seminarium med

Dr. Mark Klamberg

om

Raphaël Lemkin i Stockholm, läraren vid juridiska institutionen i Stockholm som myntade ordet folkmord och initierade antagandet av FNs Folkmordskonvention

Raphaël Lemkin vistades som flykting i Sverige 1940-1941 och var lärare vid juridiska institutionen vid Stockholms högskola (numera Stockholms universitet). Han lyckades efter fem månader hålla en kurs på svenska vid juridiska institutionen, föreläsningar som senare bearbetades och publicerades i boken Valutareglering och clearing  (Norstedt, 1941). Lemkin är mest känd för att han lanserade begreppet genocide (folkmord) i sin bok Axis Rule in Occupied Europé (1944), hans arbete med chefsåklagaren vid rättegången i Nürnberg (1945-1946) och skapandet av FNs folkmordskonvention (1948). En betydande andel av materialet till Axis Rule in Occupied Europe samlades in när Lemkin var i Stockholm. Detta seminarium baseras på en studie där nya uppgifter presenteras om hur Lemkin fick tillstånd att resa till Sverige, hans tid som lärare vid Stockholms universitet och de personer som hjälpte honom, framförallt juristen och politikern Karl Schlyter samt prorektor och professor Gösta Eberstein (civilrätt, finansrätt och immaterialrätt) vid Stockholms högskola. Studien väcker även frågan om de svenska affärsmän som reste till Warszawa och hjälpte Lemkin att få tag på dokument om Naziockupationen var de samma svenska affärsmän som hjälpte den polska motståndsrörelsen att smuggla unika dokument och rapporter om förintelsen till den polska exilregeringen i London via Stockholm.

Frivillig föranmälan till: scilj@juridicum.su.se, före den 18 september 2016

Klamberg högupplöst

Dr. Klamberg är lektor och docent i folkrätt vid Stockholms universitet samt biträdande föreståndare för Stockholm Center for International Law and Justice (SCILJ). Han är gästlärare vid Edinburgh Law School. Han är chefredaktör för Commentary on the Law of the ICC  (CLICC) och författare till två monografier:  Evidence in International Criminal Trials: Confronting Legal Gaps and the Reconstruction of Disputed Events (Martinus Nijhoff Publishers, 2013) and Power and Law in International Society: International Relations as the Sociology of International Law (Routledge, 2015). Han har även publicerat artiklar i International Criminal Law Review och Journal of International Criminal Justice samt bokavsnitt utgiven av Oxford University Press.