När Konfucius kom till FN – Peng Chun Chang och FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna

med Professor Hans Ingvar Roth

Stockholm Center for International Law and Justice inbjuder till ett seminarium med

Professor Hans Ingvar Roth

om

När Konfucius kom till FN –
Peng Chun Chang och FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna

Den kinesiske diplomaten och filosofen Peng Chun Chang (1892-1957) var en renässansmänniska och globetrotter som representerade republiken Kina i arbetet kring FN förklaringen om de mänskliga rättigheterna.  Chang var vice ordförande i den mänskliga rättighetskommission som var ansvarig för att skriva FN- förklaringen (Eleanor Roosvelt var ordförande). Chang spelade en mycket viktig roll i skrivandet av denna betydelsefulla text. Han var kanske den av huvudförfattarna som starkast kämpade för att dokumentet skulle vara religiöst neutralt.  I sin presentation kommer Hans Ingvar Roth att berätta om Changs dramatiska liv och hans bidrag till en av världshistoriens viktigaste dokument.

Frivillig föranmälan till: scilj@juridicum.su.se, före den 20 februari 2017

Hans Ingvar Roth är professor i mänskliga rättigheter vid Institutionen för Asien, Mellanöstern och Turkietstudier vid Stockholms universitet och har tidigare arbetat på bland annat Justiedepartementet och i OSSE.  Bland hans publikationer kan nämnas monografierna “Mångfaldens gränser” (2010) och “Är religion en mänsklig rättighet?” (2012).  Den senaste boken är “När Konfucius kom till FN” (2016) som kommer att bilda underlag för denna seminariepresentation.