Människorättsjurist som yrkesval. Hur blir man MR-jurist och hur är det att vara det?

med SCILJ i samarrangemang med International Law Association och i regi av studentgruppen International Justice Talks

 Medlemmarna i Svensk avdelning av International Law Association
inbjuds härmed till möte

i samarrangemang med
Stockholm Center for International Law and Justice (SCILJ)
och i regi av studentgruppen International Justice Talks

 

 

Ämne:
 

Människorättsjurist som yrkesval. Hur blir man MR-jurist och hur är det att vara det?
 

Samtalsledare:
 

Viktoria Tomsson , Justice Talks.
 

Talare:
 

Ruth Nordström och Rebecca Ahlstrand, Human Rights Lawyers; Lisa Ejelöv, Mannheimer Swartling; Tilde Pontén, Civil Rights Defenders; Ylva Lennartsson Hartmann, MR-fonden; Alexander Ottosson, Centrum för Rättvisa.
 

Lokal:
 

Hotel Elite Plaza, Engelbrektsplan/Birger Jarlsgatan 29.
 

Tid:
 

Torsdagen den 13 februari 2020, kl. 17.30.
 

Anmälan:
 

Senast tisdagen den 11 februari, kl. 12.00 till sekretariat@ilasweden.se.
 

                                 VÄLKOMNA!

 

Ove Bring     John Kadelburger    Pål Wrange    Viktoria Tomsson
 

Inbjudan återfinns som alltid på vår hemsida www.ilasweden.se .