Hur de mänskliga rättigheterna används (men inte borde användas) för att rasifiera människor och grupper

seminarium med professor Elena Namli

Stockholm Center for International Law and Justice inbjuder till ett seminarium med

Elena Namli

om

Hur de mänskliga rättigheterna används (men inte borde användas) för att rasifiera människor och grupper

De mänskliga rättigheterna ska skydda människors värdighet och i och med det anses de vara rasismens raka motsats. Samtidigt används människorättsspråket för att legitimera rasifiering av vissa grupper och individer. Hur är detta möjligt? Vilka tolkningar av de mänskliga rättigheterna underlättar rasifiering och vilka försvårar den? På vilka sätt bidrar ”juridifiering” av de mänskliga rättigheterna till de mänskliga rättigheternas oförmåga att synligöra nutida former av rasism?

Frivillig föranmälan till: scilj@juridicum.su.se, fore den 4 april 2016

Elena NamliElena Namli är professor i teologisk etik vid Uppsala Universitet. Hennes senaste monografi, ”Human Rights as Ethics, Politics, and Law” (Acta Universitatis Upsaliensis 2014), behandlar frågan om hur rättsliga, moraliska och politiska dimensioner av de mänskliga rättigheterna bör förstås och relateras till varandra. Hennes nuvarande projekt, ” Critical normativity in law, ethics, and politics”, syftar till en djupare förståelse och kritisk granskning av H.L. Harts, Lon L Fullers, John Finnis och Joseph Raz respektive syn på dialektiken mellan rätt, moral och politik. För mer information se Elena Namlis hemsida.