Flyktingrättens skydd mot våld

with Louise Dane och Martin Ratcovich

Ett arrangemang på MR dagarna i form av ett panelsamtalet som har ett juridisk perspektiv och handlar om hur flyktingrätten
bidrar till rätten till ett liv fritt från våld. Var finns reglerna? Hur uppstår och utvecklas de? Får en stat utvisa till osäkra förhållanden? Måste stater bevilja asyl? Hur tillämpas reglerna? Hur förhåller de sig till
mänskliga rättigheter? Genom att ge svar på dessa och närliggande frågor förklarar samtalet hur flyktingrätten skyddar mot våld.

Arrangerat av SCILJ i samarbete med Barnrättscentrum