Flyktingkrisen på Medelhavet

Fokus för samtalet är flyktingkrisen på Medelhavet: orsaker och lösningar? Under 2014 omkom fler än 3 300 personer på Medelhavet i samband med försök att ta sig till Europa. Hittills i år beräknas nära 2 000 ha omkommit. Samtalets första del rör den faktiska och rättsliga bakgrunden: Varför ger sig flyktingarna ut till sjöss? Vad säger folkrätten? […]

Fokus för samtalet är flyktingkrisen på Medelhavet: orsaker och lösningar?
Under 2014 omkom fler än 3 300 personer på Medelhavet i samband med försök att ta sig till Europa. Hittills i år beräknas nära 2 000 ha omkommit. Samtalets första del rör den faktiska och rättsliga bakgrunden: Varför ger sig flyktingarna ut till sjöss? Vad säger folkrätten? Vilka regler gäller? Vad får och ska stater göra till sjöss? Samtalets andra del rör vad som kan göras: Vilket rättsligt ansvar har stater för att förhindra att fler liv förloras till sjöss? Vad kan EU göra? Hur påverkar synen på migration?