News

Raoul Wallenberg Talks #2: What are war crimes & crimes against humanity?

With Mark Klamberg and Sally Longworth

What are war crimes and crimes against humanity?

The daily newsfeed of events in Ukraine highlight the many and varied horrors for those living in the conflict area – including reports of potential war crimes and crimes against humanity being committed.

But what is an international crime, and how can we ensure accountability in the midst of a war?

In the video above you may listen to Professor Mark Klamberg, Stockholm University, who gives us the historical overview we need to be able to understand what can be done about the ongoing crimes in the armed conflict. Mark Klamberg is joined by PhD candidate Sally Longworth, Stockholm University, who provides a deeper discussion about the interaction between human rights and international humanitarian law in armed conflict.

Raoul Wallenberg Talks is arranged by Raoul Wallenberg Institute and Altitude Meetings, and financed by Sparbankstiftelsen Finn.

Ryssland och aggressionsbrottet: Kan Putin åtalas?

Presentation av Pål Wrange på möte med Svenska avdelningen av International Law Association (i samarbete med SCILJ) den 7 mars, 2022. Övriga medverkande: Carl Henrik Ehrenkrona (talare), Ove Bring (moderator).

Ukraina

Här lägger vi in kortare folkrättsliga kommentarer och noteringar av Mark Klamberg (@klamberg) och Pål Wrange (@pal_wrange), båda professorer i folkrätt vid Stockholms universitet. Flera av inläggen har också publicerats på Twitter.

Pål Wrange (4 mars):

Fyra kommentarer om “krigets lagar”:
1. Krigets lagar är de regler som gäller under en väpnad konflikt (krig). De gäller lika för alla parter, alltså både den som angriper och den som försvarar. I krigets lagar ingår den internationella humanitära rätten (IHR), nedtecknad främst i 1949 års Gènevekonventioner och 1977 års tilläggsoprotokoll. Svåra överträdelser av krigets lagar kan utgöra krigsförbrytelser (krigsbrott).
2. Enligt IHR är det fördbjudet att angripa civila och det är också förbjudet med urskillningslösa anfall som inte skiljer på militära mål och civila. Vissa vapen kan inte användas i områden där det finns civila utan att det bllir urskillningslöst, t ex s k vakumbomber. Därtill är en del vapen förbjudna i sig, oavsett hur de används. T ex är klusteraummunition förbjudet enligt en konvention som Ryssland tyvärr inte ratificerat. Se klargörande här: https://www.dn.se/varlden/ryssland-anklagas-for-vakuumbomber-dodar-urskillningslost/
3. Putin beskyller Ukraina för att använda sig av mänskliga sköldar, vilket är en lika allvarlig som ostyrkt anklagelse. Att medvetet gruppera styrkor i civila bostadsområden och intill sjukhus för att få skydd är strängt förbjudet i folkrätten (t o m en krigsförbrytelse). Detta hindrar självfallet inte en armé att försvara sig också i bebodda områden, men man ska så långt möjligt göra det så att civila inte äventyras. Om civila skulla användas som mänskliga sköldar så är Ryssland ändå skyldig att försöka undvika civila offer.
4. Svenska leveranse av krigsmateriel till Ukraina bryter inte mot svensk neutralitet eftersom vi inte är neutrala; vi är partiska s k “icke-krigförande”. Leveranserna utgör legitima mål för ryska attacker, men inte om de befinner sig i en stat som inte deltar i kriget. Ryssland kan alltså inte bomba de svenska leveranserna i Sverige eller i något annat land som inte deltar i konflikten.

Pål Wrange (3 March): The war is now moving closer to the Kremlin. 39 states (including Sweden) have made a referral to the ICC. This speeds up the process and a formal investigation on war crimes etc has now been initiated.
The ICC does not have jurisdiction over Putin’s blatant aggression but it can prosecute war crimes. If war crimes are committed on a large scale — as is almost inevitable in case Putin resorts to massive shelling and bombardment (like in Grozny and Aleppo) — then it will be difficult for Putin to avoid prosecution.
If Putin is charged, then the ICC will issue a warrant of arrest. All 123 states parties have an obligation to comply, that is, to arrest and surrender him.
Does Putin have immunity? Under Art 27 of the ICC’s Statute, there is no immunity before the court. Russia is not a party to the Statute, but the same seems to apply also to non-parties, under customary international law, as found by the ICC Appeals Chamber in precedential decision on Al-Bashir on 6 May 2019.
All through its existence, the ICC has tried to navigate carefully in an often hostile environment. To prosecute a P5 leader would be a very bold move. However, Putin’s international position has been considerably weakned since the start of the invasion.

Mark Klamberg: It is legal to organize recruitement to fight for another state if the Swedish Government has approved it, see penal code chapter 19 section 12. That is what Sweden did during the Winter War (between Finland and the USSR 1939-1940). To fight for terrorist organisations is criminalized in Sweden but not to fight for a state. It is criminalized to engage in unauthorized, organized recruitement of others to fight for another state, but not criminalized to go on your own.

Pål Wrange: Internationella brottmålstolens åklagare, Karim Khan, har ska nu begära att få inleda en förundersökning för brott i 🇺🇦 från 2014 och framåt. Hans process kommer att gå fortare om en statspart — t ex Sverige — gör ett formellt s k hänskjutande av situationen till domstolen.

Pål Wrange: Idag, kl 10.00 New York-tid, möts FN:s generalförsamling i ett Uniting for Peace-möte (vilket är mycket ovanligt). Man kommer då sannolikt att anta en variant av den resolution som Ryssland la in sitt veto mot i säkerhetsrådet i lördags. Den blir inte bindande men den kan legitimera sanktioner från fler länder.

Pål Wrange: Att skicka krigsmateriel till Ukraina gör oss inte till krigförande. Att med militära medel och utan FN-mandat upprätthålla no-fly-zone, däremot, gör oss till part i konflikten (krigförande), och det öppnar oss för stridshandlingar från rysk sida, inklusive på svenskt territorium.

Pål Wrange: Utkastet till resolution i säkerhetsrådet mot Ryssland hindrades av ett ryskt veto (Kina, Indien och Förenade arabemiraten la ner sina röster). USA har nu begärt ett möte med generalförsamlingen enligt Uniting for Peace-formeln. Till skillnad från säkerhetsrådet kan generalförsamlingen inte fatta några bindande beslut, men man skulle kunna rekommendera alla världens länder att vidra sanktioner. Det skulle förstås stärka de åtgärder som EU, USA, Storbritannien m fl redan vidtagit. För att det ska fungera måste resolutionen dock antas med en mycket stor majoritet. Se vidare här.

Pål Wrange: “Rysslands agerande utgör en aggression (anfallskrig) och ett väpnat angrepp (som rättfärdigar självförsvar av Ukraina och eventuella allierade). (Det finns ingen allmänt etablerad definition av invasion. Skälet till att ordet blivit viktigt är att USA och andra har kopplat det till införandet av ytterligare sanktioner. Oavsett den saken så måste det som sker nu kallas för ”invasion” enligt allt rimligt språkbruk.)

Ryssland hade redan före inledandet av storskaliga angrepp den 24 februari begått flera grova brott mot folkrätten:

1) Ockupationen och den olagliga annektionen av Krim; 2) den politiska och (dolda) militära inblandningen från 2014 i östra Ukraina (angreppskrig eller aggression); 3) erkännandet av ”folkrepublikerna” (grov kränkning av Ukrainas suveränitet)

Vi känner inte till exakt vad för planer Putin har. Om Ryssland skulle med tvång byta ut regeringen i Ukraina, så bör Sverige fortsätta att behandla Zelenskyjregeringen som den legitima regeringen, inklusive dess diplomater i Sverige, FN och på andra platser. Om han planerar att lämna kvar ”fredsbevarare” i Donbas så skulle en sådan styrka inte kunna ses som något annat än en ockupationsstyrka. Därmed tar Ryssland steget till att bli en öppen ockupant, och då kan man inte längre undfly direkt ansvar för befolkningen dessa områden (vilket f ö Nederländerna och Ukraina redan hävdar i ett mål mot Ryssland i Europadomstolen för mänskliga rättigheter).

Det finns en stadig grund för att införa hårda fredliga sanktioner liksom att stötta Ukraina militärt.

Putin kan åtalas inför Internationella brottmålsdomstolen (ICC) om han är ansvarig för krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten, och detsamma gäller de som är medansvariga. Inför ICC gäller ingen immunitet. Domstolen har redan jurisdiktion (domsrätt) enligt ett tidigare beslut från 2020, och åklagaren kan när som helst välja att gå vidare. Putin kan också, liksom alla de som är medansvariga, åtalas krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten inför nationella domstolar i vilket land som helst, inklusive Sverige. Putin själv skulle skyddas av immunitet som sittande president, men det gäller inte hans generaler. Om Putin skulle åtalas så skulle sannolikt varje land som är part till ICC-stadgan (123 st) vara skyldig att överlämna honom till ICC, och detta hot minskar hans möjligheter att verka som president. När han avgått (om han någonsin gör det) skulle han kunna åtalas var som helst. Putin har redan begått ett aggressionsbrott, vilket också det är ett internationellt brott. För detta brott har dock bara Ukraina och Ryssland jurisdiktion.”

Mark Klamberg: “I have participated at recent protests outside Russian Embassy in Stockholm. However, I would never endorse any – or share media that glorifies – attempts to stop or interfer with movement or physical integrity of Russian diplomats. Please consider doing the same.” “Please remember hostage situation in Teheran 1979-1980. The security and freedom of movement for diplomats should be respected in all circumstances.” “It is a cornerstone of functioning international relations and also in the self-interest of all countries and their peoples to protect and respect foreign diplomats.”

Pål Wrange: “Liten folkrättslig ordlista för Putins Ukrainakrig:

Internationell humanitär rätt=regler om krigföringen som huvudsakligen finns i 1949 års Genèvekonventioner med tilläggsprotokoll. En del av krigets lagar.

Aggression=anfallskrig. Motsvarar väpnat angrepp. Utgör också ett internationellt brott, aggressionsbrott. Krigsförbrytelse=krigsbrott. Utgör ett internationellt brott (tillsammans med folkmord, brott mot mänskligheten och aggressionsbrott.

internationell rätt=folkrätt. (Internationell rätt kan också ha en vidare betydelse, men det är inte så det används i detta sammanhang.) “Internationell lag”=en dålig översättning av “international law”, vilket bör översättas med “internationell rätt” eller “folkrätt”

Mark Klamberg: “En uppenbar överträdelse av folkrätten, det är en invasion och en aggression och man bryter mot FN-stadgan”, Mark @Klamberg, prof. i folkrätt vid Stockholms universitet, om att Ryssland bryter mot FN-stadgan i o m invasionen av Ukraina i Ekot.

Mark Klamberg: “ICCs åklagare påminner om att Ukraina 2015 på ad hoc basis (artikel 12(3) ICC-stadgan) godtagit domstolens jurisdiktion. Domstolen har därmed jurisdiktion över både ryska och ukrainska styrkor. Dock ej aggressionsbrottet som omfattas av särskilda regler.” Se här.

Defence of Nikola Hajdin on PhD Thesis: “Individual Responsibility for the Crime of Aggression”

Below you will find a recording of the defence of Nikola Hajdin on his PhD Thesis: “Individual Responsibility for the Crime of Aggression”.

The opponent was Claus Kreß, Professor in international criminal law and public international law, University of Cologne, Germany.

Members of the review committee were Professor Larissa van den Herik, Leiden University, Professor Per Bergling, Umeå university and Associate Professor Jarna Petman, Stockholms University.

The supervisor was Pål Wrange, Professor in public international law, Stockholms University.

The fifth Hilding Eek Memorial Lecture on 25 October, Hans Corell on “The UN Security Council and the Rule of Law”

The event will be opened by dean Jessika van der Sluijs

Comments to Ambassador Corell’s lecture will be provided by

Marie Jacobsson (Ambassador, Principal Legal Advisor at the Swedish Ministry for Foreign Affairs, former member of the International Law Commission

Helena Jäderblom (President of the Supreme Administrative Court, former judge at the European Court of Human Rights)

Carl Magnus Nesser (Ambassador, Director-General for Legal Affairs at the Swedish Ministry for Foreign Affairs)

Erik Wennerström (Judge, the European Court of Human Rights)

Monday 25 October 17.00

Reinholdsalen, Juristernas hus, Frescati, subway Universitetet

After the lecture there will be a reception.

Registration (voluntary): scilj@juridicum.su.se by 20 October.  www.scilj.se    

From 1962 to 1972, Hans Corell served in the Swedish judiciary. In 1972, he joined the Ministry of Justice where he became Director of the Division for Administrative and Constitutional Law in 1979. In 1981, he was appointed Chief Legal Officer of the Ministry. He was Ambassador and Under-Secretary for Legal and Consular Affairs in the Ministry for Foreign Affairs from 1984 to 1994. He then served as Under-Secretary-General for Legal Affairs and the Legal Counsel of the United Nations from March 1994 to March 2004.  Since his retirement from public service in 2004 he is engaged in many different activities in the legal field, inter alia as legal adviser, lecturer, and member of different boards. Among other, he is involved in the work of the International Bar Association and the Hague Institute for Innovation of Law. He was Chairman of the Board of Trustees of the Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law at Lund University, Sweden, from 2006-2012 and is currently the chairperson of the Stockholm Centre for International Law and Justice since 2012.

***

The Hilding Eek Memorial Lecture is given every other year in the memory of Hilding Eek, the distinguished Professor of International Law at Stockholm University 1956-1974. Eek’s publications include Freedom of Information as a Project of International Legislation (1953), The Administration of Justice in Conflict Cases involving Refugees (1959) and Peremptory Norms and Private International Law part of the Collected Courses of the Hague Academy of International Law (1973).

Hilding Eek Memorial Lectures have been delivered by:

  • Peter Tomka (2014)
  • Hans Blix (2015)
  • Christine Chinkin (2017)
  • Rüdiger Wolfrum (2019)

ESIL2021

The 16th Annual Conference of the European Society of International Law is ongoing in Aula Magna, Stockholm University takes place 9-11 September. See here and here.